Kapsamlı Arama Seçenekleri Stratejisi

Kripto Opsiyon Ticareti Nedir?

Bir kripto opsiyon sözleşmesi, sahibine, belirli bir tarihe (son kullanma tarihi) kadar önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı) temel bir kripto para birimini satın alma (alma opsiyonu) veya satma (satma opsiyonu) hakkını verir, ancak bunu zorunlu kılmaz.


Yatırımcılar, gerçek varlığı tutmak yerine, temel kripto para biriminin değerindeki dalgalanmalara bahis oynarlar. Yatırımcılar fiyatların yükseleceğine inanırlarsa satın alacaklar; Fiyatların düşeceğine inanırlarsa put satın alırlar.


Bu yaklaşım, olası kayıpları opsiyon için ödenen fiyatla sınırlandırırken, hem yükselen hem de düşen piyasalarda kar elde etmenize olanak tanır. Opsiyonların fiyatı volatilite, vadeye kalan süre ve dayanak varlığın fiyatı gibi değişkenlerden etkilenir. Ancak opsiyon ticareti karmaşık ve riskli olabilir ve risk yönetimi teknikleri ve piyasa dinamikleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirir.

Tam arama seçeneği ve amacının açıklaması

Opsiyon ticaretinde, kapalı alım opsiyonu stratejisi, bir yatırımcının, dayanak varlığa sahip olmaya devam ederken aynı anda dayanak varlığa (örneğin, kripto para birimine) ilişkin bir alım opsiyonunu sattığı iyi bilinen bir taktiktir.

Bu tekniğin amacı, dayanak varlığın fiyatındaki herhangi bir artıştan ve alım opsiyonunun satışından elde edilen primlerden kar elde etmektir. Kapsamlı bir alım stratejisi mekanizmasının iki ana kısmı, bir alım opsiyonunun satılması ve dayanak varlığın elde tutulmasıdır.

Yatırımcı başlangıçta portföyünde belirli miktarda kripto para tutar; bu, opsiyonun kullanılması durumunda yükümlülüğün yerine getirilme kabiliyetini garanti eder. Tüccar daha sonra, alıcıya kripto para birimini belirli bir süre içinde (son kullanma tarihine kadar) önceden belirlenmiş bir fiyattan (kullanım fiyatı) satın alma hakkı veren bir alım seçeneği satar.

Tüccar, alım opsiyonunu satarak peşin prim kazanır. Opsiyon büyük olasılıkla değersiz olarak sona erecek ve kripto para birimi fiyatı vade sonuna kadar kullanım fiyatının altında kalırsa tüccar primi kâr olarak tutacaktır. Bu seçenek, fiyatın kullanım fiyatını aşması durumunda tüccarın kripto para birimini kararlaştırılan fiyattan satmasını gerektirerek uygulanabilir. Yatırımcıların dayanak varlıktan elde edebilecekleri potansiyel kazançlar, aldıkları primden yararlanmalarına rağmen kullanım fiyatı ile sınırlıdır.

Kripto para birimlerinde Kapsamlı Çağrılar ve Kapsamlı Çağrılar

Yatırımcının risk ve sorumluluk düzeyi, kripto para birimi alanında kapalı bir çağrı ile kapalı bir çağrı arasındaki temel farktır.

Kapalı Çağrı stratejisinde yatırımcı, temel kripto para birimine zaten sahip olduğundan, gelecekteki kayıplardan korunur. Yatırımcı, söz konusu kripto para birimine ilişkin bir alım opsiyonu satarak kazanılan primden kâr elde edebilir; Ancak opsiyonun kullanılması halinde varlığı teslim edebilecekleri için riskleri daha düşüktür. Bu strateji, potansiyel kazançları sınırladığı ve potansiyel kayıpları dengelemek için varlık sahipliğine dayandığı için nispeten muhafazakar kabul ediliyor.

Öte yandan, dayanak varlığı elinde tutmadan bir kripto para biriminde alım opsiyonu satmak, teminatsız alım veya çıplak alım olarak bilinir. Bu yaklaşımı kullanarak, kripto para biriminin fiyatı kullanım fiyatının çok üzerine çıkarsa tüccar sonsuz riske maruz kalır.

Açık arama nasıl çalışır?

Opsiyonun kullanılması halinde, yatırımcının kripto para birimini piyasa fiyatından satın alma taahhüdünün yerine getirilmesi gerekecek ve bu da önemli kayıplara yol açabilecek. Kapalı çağrılar daha riskli ve daha spekülatiftir çünkü tüccarlar kayıpları dengelemek için herhangi bir varlık tutmazlar; bunun yerine kar elde etmek için yalnızca piyasa hareketlerine güvenirler.

Kapalı çağrı ve açık çağrı

Kripto para birimi kapsamındaki çağrıyı uygulamak için adım adım süreç

Kripto para birimlerinde, kapalı alım tekniği, bir tüccarın yeterli miktarda temel kripto para birimini tutması ve ardından bu varlık üzerinde kendi stratejisine uygun bir kullanım fiyatı ve son kullanma tarihi olan bir alım opsiyonu satması durumunda uygulanabilir.

Tüccar, hangi kripto para birimini sabit bir fiyattan satmaya hazır olduğuna karar vererek başlar. Daha sonra kripto para birimlerinin oynaklığını ve genel fiyat eğilimini dikkate alarak piyasanın durumunu değerlendirirler.

Yatırımcı daha sonra kullanım fiyatı ve son kullanma tarihi gibi değişkenleri dikkate alarak hangi alım seçeneğini satacağını seçer. Ek olarak, tüccarlar mevcut piyasa oranından daha yüksek, ancak opsiyonun kullanılması durumunda varlığı satma konusunda kendilerini rahat hissedecekleri kadar düşük bir kullanım fiyatı seçerler.

Alım seçeneğine karar verdikten sonra tüccar, açık satış emrini gerçekleştirmek için tercih ettiği işlem platformunu kullanır, esasen alım seçeneğini farklı bir yatırımcıya peşin bir prim karşılığında satar. Bu eylemi gerçekleştirerek tüccar, opsiyonun kullanılması durumunda kripto para birimini kullanım fiyatından satma olasılığını kabul eder.

Tüccar, opsiyonun ömrü boyunca piyasa hareketlerini takip eder ve alım opsiyonunu geri satın alıp almayacağını veya pozisyonunu kapatmak için vadesinin dolmasına izin verip vermeyeceğine karar verir. Opsiyon değersiz olarak sona ererse veya daha düşük bir fiyattan geri alınırsa, yatırımcı primi kâr olarak tutar. Kripto para biriminin fiyatı yükselirse ve opsiyon kullanılırsa, kapalı çağrıya başladıkları zamana göre daha yüksek kullanım fiyatından satış yaparak kar elde edeceklerdir.

Yukarıda anlatılan süreci anlamak için bir örnek verelim. Diyelim ki bir yatırımcının tanesi 1.600 dolardan satın alınan 100 Ether (ETH) var. 1.700$'lık mevcut piyasa fiyatında trader, ılımlı ila ılımlı fiyat hareketi bekliyor. Kullanım fiyatı 1.800 $ olan ve süresi bir ay içinde dolacak olan bir alım opsiyonunu 5.000 $ prim karşılığında satıyorlar. ETH 1.800 doların altında kalırsa, opsiyon vade sonunda tüm değerini kaybeder ve yatırımcı primi elinde tutar. Opsiyon alıcısı, ETH'nin keskin bir şekilde yükselmesi ve yatırımcıyı 1.800 dolardan satış yapmaya zorlaması durumunda hakkını kullanabilir. Tüccar, kullanım fiyatının üzerindeki ek karları kaybeder ancak yine de prim ve fiyat artışından faydalanır.

Varsayımsal bir örnek: kripto para birimleri için kapsam dahilindeki çağrı stratejisinin nasıl çalıştığı

Kripto kapsamındaki çağrıları yönetme stratejileri

Kârı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri azaltmak için, kripto para birimi kapsamındaki çağrıları yönetmek, pazarın durumunun ve temel kripto para biriminin performansının düzenli olarak izlenmesini gerektirir.

Yatırımcılar, kripto para biriminin fiyatı, varlıklarını piyasa değerinin altında satmalarını engelleyecek kadar yükselirse, alım opsiyonunu zararına geri almaya karar verebilirler. Öte yandan yatırımcılar, fiyatın düşmesi veya makul düzeyde sabit kalması durumunda kazanacakları primi korumak için opsiyonun değersiz olarak sona ermesine izin verebilirler.
Mevcut alım opsiyonunu geri satın almak ve aynı anda son kullanma tarihi daha geç veya kullanım fiyatı daha yüksek olan yeni bir alım opsiyonunu satmak, kapsam dahilindeki bir alım pozisyonunu devretmenin başka bir taktiğidir. Bu, yatırımcıların prim kazanmaya devam etmesine ve hatta dayanak varlığın fiyatında gelecekte meydana gelebilecek değişikliklerden kar elde etmesine olanak tanır.

Ek olarak potansiyel kayıpları sınırlamak için yatırımcılar, kripto para biriminin fiyatı önceden tanımlanmış bir eşiğe ulaşırsa kapalı satın alma pozisyonlarını otomatik olarak iptal etmek için zararı durdurma emirlerini kullanabilirler. Bununla birlikte, kripto para birimi alanındaki kapalı çağrıları etkili bir şekilde yönetmek, belirli ticaret hedeflerine ve piyasa koşullarına göre uyarlanmış risk yönetimi stratejilerini gerektirir.

Kripto Para Yatırımcıları İçin Gizli Çağrıların Faydaları

Kapsamlı çağrılar, yatırımcılara gelir elde etme, belirli piyasa koşullarında getiriyi artırma ve kripto para birimini önceden belirlenmiş bir fiyattan satma yeteneği karşılığında ödüller toplayarak riski azaltmanın bir yolunu sunar.

Yatırımcılar, varlıklarındaki alım opsiyonlarını satarak ve peşin ödüller kazanarak yatırım getirilerini artırabilirler. Fiyat hareketlerinden bağımsız olarak sürekli bir likidite arzı sunan bu gelir kaynağı, değişken kripto para piyasasında kârlı kalmak isteyen yatırımcılara hitap edebilir.
Yatay veya hafif büyüyen pazarlarda, üst sınır

Alım opsiyonları, yatırımcıların opsiyon primlerinden ve kripto para birimi varlıklarındaki potansiyel fiyat değer artışlarından yararlanarak karlarını artırmalarına yardımcı olabilir.
Ayrıca teminatlı çağrılar, olası kayıplara karşı bir güvenlik ağı görevi görerek yatırımcıların riski yönetmelerine yardımcı olur. Temel kripto para biriminin ortalama maliyeti, esas olarak alım opsiyonlarının satışından elde edilen primlerle azaltılıyor. Sonuç olarak, primlerden elde edilen gelir kayıpları kısmen dengeleyebileceğinden, varlık fiyatı düşse bile olumsuz koruma korunabilir.

Kripto Para Birimlerinde Kapalı Çağrı Stratejisinin Riskleri

Gizli çağrılar, özellikle kripto para piyasasının değişken ve hızla gelişen doğası göz önüne alındığında, potansiyel faydalarına rağmen doğası gereği riskler taşır.

Alım opsiyonlarının satışı, olası fırsat maliyetleri de dahil olmak üzere önemli riskler içerir. Temel kripto para biriminin fiyatı kullanım fiyatının üzerine çıkarsa tüccar, varlığı sabit bir fiyattan satmak zorunda kalacağı için büyük kar kaybedebilir.

Potansiyel yukarı yönlü kazançların sınırlı olması ihtimali de mevcut. Yatırımcılar, temel kripto para birimindeki önemli fiyat artışlarından tam olarak yararlanamayabilir çünkü kapsam dahilindeki çağrılar, kullanım fiyatı artı alınan prime bağlı olarak potansiyel karı sınırlamaktadır.

Kapsamlı Çağrı Yazarları (seçenek satıcıları) aynı zamanda isimlendirilme riskini de taşır. Opsiyonun alıcısı, kripto para biriminin fiyatının kullanım fiyatının üzerine çıkması durumunda varlığı satın alma hakkını kullanabilir. Bu, Kapsamlı Çağrının yazarını üzerinde anlaşılan fiyattan satış yapmaya zorlayacak ve varlığın değeri artmaya devam ederse kâr potansiyelini sınırlayacaktır. Buna “isimlendirilmek” denir.

Ayrıca değişken piyasalarda, alım opsiyonlarının satışından kazanılan primler, temel kripto para biriminin fiyatının keskin bir şekilde düşmesi durumunda herhangi bir zararı karşılamaya yetmeyebilir. Sonuçta yatırımcılar, kripto para piyasasında bu tekniği kullanırken potansiyel kazançlara karşın, kapalı çağrıların kullanılmasıyla ilişkili riskleri dikkatlice değerlendirmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir